Místní knihovna Ludkovice

O knihovně

NAŠE  KNIHOVNA  SE  NACHÁZÍ  V  BUDOVĚ   OBECNÍHO  ÚŘADU  V  LUDKOVICÍCH

 

V knihovně je celkem  2 468 knih z toho  -

-  literatura pro dospělé  -  1470

-  naučná literatura  -  381

-  dětská literatura  -  504

-  naučná literatura pro děti   -  113

-  časopisy různých žánrů pro děti i dospělé

-  k dispozici je přístup na internet

Veškeré  knihovní služby  i

 přístup na  internet jsou poskytované  zdarma!

Pracovnice Městské knihovny Luhačovice vykonávají odbornou a metodickou pomoc, poradenství, vedou veškerou evidenci knihovních fondů a dle Zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických služeb č. 257/2001 Sb. provádí revizi knihovního fondu na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí, uzavřené mezi  Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Městem Luhačovice.