Místní knihovna Ludkovice

  Kontakt:knihovna@ludkovice.cz  E-mail: ludkovice@volny.cz

Služby

 Knihovna poskytuje

- výpůjční služby

- informační služby

- meziknihovní výpůjční služby

- výměnné soubory knih

- internet